Trainingen & Workshops

Over het gebruik van de ASSwijzer worden verschillende trainingen en workshops gegeven.
Hieronder staan alle trainingen die we momenteel aanbieden:

Consultatie is mogelijk bij een zorginhoudelijk vraagstuk binnen een zorgorganisatie. Bij de consultatie wordt het denkkader en de stappen van de ASSwijzer toegepast op een concrete vraag over een persoon met au...

1 deelnemers 16 - 20 uur, exclusief reistijd Inschrijven

Werken met de ASSwijzer gaat niet vanzelf, het vraagt oefening en veel doen. Daarnaast is het belangrijk om regelmatig stil te staan bij wat je gedaan hebt en te reflecteren. Hiervoor is het nodig dat je gaat werken ...

  De basistraining is een eerste kennismaking met de ASSwijzer. Aan de hand van beeldmateriaal wordt stap voor stap de ASSwijzer uitgelegd. Er wordt geoefend met toepassing van de ASSwijzer op basis van het bee...

De opleiding tot ASSwijzer-practitioner is bedoeld voor gz-psychologen, orthopedagogen en andere behandelaars van mensen met ASS. Doel van de opleiding is de ASSwijzer ten volle leren benutten. HIervoor is het n...

5 deelnemers 3 online dagdelen en supervisietraject Inschrijven

Op vraag kan ook gekozen worden voor groepssupervisie Op basis van individuele leervragen die betrekking hebben op het gebruik van de ASSwijzer wordt een traject afgesproken met één van de ontwikkelaar...