Trainingen & Workshops

Over het gebruik van de ASSwijzer worden verschillende trainingen en workshops gegeven.
Hieronder staan alle trainingen die we momenteel aanbieden. Uiteraard is het altijd mogelijk te overleggen over een ander aanbod.

Werken met de ASSwijzer gaat niet vanzelf, het vraagt oefening en veel doen. Daarnaast is het belangrijk om regelmatig stil te staan bij wat je gedaan hebt en te reflecteren. Hiervoor is het nodig dat je gaat werken ...

De driedaagse training in de ASSwijzer wordt gegeven aan jou en je collegae. Aan de hand van door jullie zelf ingebrachte casuistiek wordt je geleerd hoe de ASSwijzer werkt. Alle stappen van de methode worden systema...

  De basistraining is een eerste kennismaking met de ASSwijzer. Aan de hand van beeldmateriaal wordt stap voor stap de ASSwijzer uitgelegd. Er wordt geoefend met toepassing van de ASSwijzer op basis van het bee...

De opleiding tot ASSwijzer-practitioner is bedoeld voor gz-psychologen, orthopedagogen en andere behandelaars van mensen met ASS. Doel van de opleiding is de ASSwijzer ten volle leren benutten. HIervoor is het n...

5 deelnemers 3 online dagdelen en supervisietraject Inschrijven