Over ons

Wie zijn wij?

‘Wij’ staat voor Tineke van der Veer en Irene Steenman

Zo’n 30 jaar geleden hebben we elkaar ontmoet in het hoge Noorden.

We werkten er beiden als gedragswetenschapper binnen een chaotische organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Er woonden veel mensen met fors probleemgedrag. Bij nader inzien bleek daar vaak de diagnose autisme onder te zitten.

Die ontmoeting is de start geworden voor het ontwikkelen van de ASSwijzer.

Wij merkten dat ‘structuur en voorspelbaarheid’ voor veel mensen met autisme echt niet de oplossing is. Mensen met autisme hebben meestal in de loop der jaren zo hun eigen voorspelbaarheid ‘geregeld’. Ze laten zich dat ook niet zo maar afpakken. Sterker nog: onze manier van structuur aanbrengen kan voor hun een extra portie stress betekenen. Met dat inzicht zijn we samen verder gegaan. Dat inzicht is de basis geworden van het ontwikkelen van de ASSwijzer.

Van een idee, een inzicht, is het nu een navolgbaar model geworden, compleet met vragenlijsten en hulpformulieren. Tineke is er zelfs in 2013 op gepromoveerd.

Wat we gemeen hebben met elkaar is

  •  plezier in onze contacten met mensen met autisme. ‘Vreemd’ past niet in ons woordenboek.
  • onze betrokkenheid met de omgeving met de mensen met autisme: ouders, teams, onderwijskrachten.
  • onze droom: de ASSwijzer de wereld in! Hoe meer professionals weten hoe de ASSwijzer toe te passen, hoe meer mogelijkheden elk individu met autisme heeft om zich te ontwikkelen te ontplooien.
  • onze professionaliteit; we volgen wat er ontwikkeld wordt op het gebied van autisme. We vragen feedback wanneer we de ASSwijzer zelf toepassen, wanneer we anderen leren hoe je het model toe kunt passen.

Naast wat we delen, zijn we ook heel verschillend. Dat zorgt voor prima aansluitingen. Waar Tineke prachtige digitale schema’s tevoorschijn tovert, verzint Irene unieke oplossingen voor alle vraagstukken die het hebben van autisme met zich mee kunnen brengen.

Waar Tineke kan denken in modellen, kan Irene ‘autistisch denken’.

Irene heeft haar eigen adviesbureau in Groningen

 

 

   Tineke werkt in haar eigen praktijk EvenZicht in Wijhe

 

 

 

 

Nog meer mensen die enthousiast zijn!

Robert Roenhorst - ASSwijzer practitioner en supervisor

Als orthopedagoog en GZ-psycholoog ben ik werkzaam bij Vanboeijen. Na de ASSwijzer training gevolgd door supervisie ben ik aan de slag gegaan met eigen casuïstiek, al snel volgde casuïstiek van collega’s. Inmiddels weten ook collega’s van andere instellingen me te vinden als ASS (wijzer) vraagbaak, in de rol van consultent, docent en supervisor. 

 

 

Saskia Sliepenbeek - ASSwijzer practitioner en supervisor

Als autismespecialist ben ik werkzaam bij het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant en het CCE. Ik werk in alle vormen van onderwijs, maar heb ook ervaring in de zorg voor verstandelijk gehandicapten en thuisbegeleiding.

In 2011 volgde ik de uitgebreide  ASSwijzer training. Daarna heb ik al bij veel verschillende mensen de ASSwijzer ingezet. Het helpt mij steeds weer bij het vinden van antwoorden op complexe hulpvragen. Ook leidt het tot een gezamenlijke beeldvorming van alle betrokkenen, van waaruit doelen gesteld kunnen worden.

Nadat ik  bij Tineke en Irene een traject heb gevolgd, ga ik mij ook inzetten als ASSwijzer docent en supervisor.

 

 

Anja van Wieren - ASSwijzer coach

Ik ben Anja van Wieren. Ik heb in de praktijk onder leiding van Tineke van der Veer kennis mogen maken met de ASS wijzer. Daar werd en word ik nog steeds gelukkig van. De persoonlijke benadering spreekt me aan, elk mens is immers uniek en daar houdt de ASSwijzer rekening mee. Het kijken naar wie de persoon is en wat voor de persoon met autisme belangrijk is, is een van de belangrijke onderdelen in deze methodiek. Ook het goed kijken en luisteren en telkens weer aanpassen van de omgang met mensen met autisme is belangrijk want er is niets veranderlijk dan een mens toch. Ik heb herhaaldelijk mogen ervaren dat de ASS wijzer een bijdrage levert voor mensen met autisme om gelukkiger te worden en te kunnen ontwikkelen. Ik ben inmiddels gespecialiseerd in het uitdragen en coachen van de methodiek in de praktijk. Zowel op individueel vlak als naar teams toe. Het gezamenlijk (met eventueel een behandelaar) maken van een plan en dit in de praktijk te coachen.

 

 

Rikje ter Avest-Elema - ASSwijzer practitioner en supervisor

Als GZ-psycholoog en orthopedagoog-generalist ben ik werkzaam bij de Hartekamp Groep. Voor een tweetal clienten was ik zoekende naar meer handvaten in de ondersteuning van deze clienten. In mijn zoektocht kwam ik uit op de ASS-wijzer. Door de inzet van de ASS-wijzer heb ik clienten weer zien ontwikkelen en werden begeleiders enthousiast over de veranderingen en de manier van werken. Door dit enthousiasme worden een aantal basisprincipes ook een basishouding, die bij veel meer clienten van zelfsprekend wordt.

Door de positieve resultaten ben ik mezelf ook steeds meer gaan verdiepen in de ASS-wijzer en de toepassingsmogelijkheden en ben scholingen gaan geven aan begeleiders. Bij ieder traject ben ik de nieuwsgierigheid naar de eigen ordening van de client en wat de mogelijkheden zijn om te komen tot verdere ontwikkeling van de client.