Voor ouders

Autisme veroorzaakt chaos. Chaos bij degene die autisme heeft, maar ook chaos bij de ouders van een kind met autisme. Als vanzelf kom je in aanraking met hulpverleners. En dan blijkt ineens  dat er veel methodes zijn die allemaal voor zich beloven dat deze methode de juiste manier is om met iemand met autisme om te gaan.

Jammer genoeg...........bestaat er geen altijd werkend recept.

Ieder kind met autisme is weer anders en vraagt ook iets anders.

Ook ieder gezin met een kind met autisme is anders en vraagt iets anders.

De ASSwijzer is een navigatiesysteem dat stapsgewijs een omgang op maat oplevert. We gaan daarbij uit van uw kennis over uw kind, dat wat u al heeft ‘uitgevonden’. Die uitvindingen zijn heel persoonlijk: ‘als Piet in zijn favoriete stoel zit, begrijpt hij beter wat ik zeg, dan wanneer hij staat of loopt’.  We gaan daarbij ook uit van wat uw kind al onbewust heeft ‘uitgevonden’ om de chaos die leven in een andere wereld met zich mee kan brengen het hoofd te bieden: ‘op verjaardagen praat ik het liefst over mijn favoriete onderwerp: de wind. Zo krijg ik geen last van onvoorspelbare situaties.' Ondanks deze persoonlijke uitvindingen  blijven er meestal nog situaties over die de nodige stress kunnen opleveren. Struikelblokken waar u geen antwoord op weet. In dat geval kunt u vragen aan de orthopedagoog, psycholoog, autisme deskundige waar u mee in aanraking komt om de ASSwijzer in te zetten.

Het resultaat van de ASSwijzer is een benadering op maat die ervoor zorgt dat uw kind met autisme zich zo optimaal mogelijk ontwikkelt. Vaak kan het daarbij gaan om kleine wijzigingen, aanpassingen in datgene wat u gewend bent. De ASSwijzer beperkt zich niet tot uw gezin. Indien mogelijk betrekt degene die de ASSwijzer inzet ook de school en (bij volwassenen) ook de werksetting.

We praten hier nu over kinderen. Maar kinderen kunnen van alle leeftijden zijn. De werkwijze van de ASSwijzer wordt daar niet anders van. Datzelfde geldt voor het niveau. Het maakt bij de ASSwijzer niet uit of het om een kind met een verstandelijke beperking gaat of een kind van normaal  of zelfs hoger cognitief niveau.