Leertraject supervisie

Werken met de ASSwijzer gaat niet vanzelf, het vraagt oefening en veel doen. Daarnaast is het belangrijk om regelmatig stil te staan bij wat je gedaan hebt en te reflecteren. Hiervoor is het nodig dat je gaat werken onder supervisie.

Een supervisor is iemand die ruime ervaring heeft als ASSwijzer practitioner en die het leertraject supervisie succesvol heeft afgesloten.

 

Het leertraject houdt het volgende in:

Om zelfstandig supervisor te kunnen worden stellen we een leertraject supervisie voor. Dit zijn drie bijeenkomst waar we met elkaar aan de slag gaan aan de hand van door jullie zelf ingebrachte casuïstiek. Dit kan een eigen casus zijn of een casus uit een lopend supervisie traject. Daarnaast zullen Irene en Tineke op basis van hun ervaringen per keer een specifiek thema aan de orde brengen.
De leerbijeenkomsten duren 3 uur en de kosten die hiermee verbonden zijn zijn 150 euro pp en vinden doorgang in de praktijk van Tineke.
Na het afronden van de drie supervisiebijeenkomsten verwachten we dat supervisoren twee keer per jaar elkaar ontmoeten in een intervisiegroep.

 

Wanneer je in aanmerking wilt komen voor het leertraject supervisie dan kun je contact opnemen met info@asswijzer.nl
 

 

 

Inschrijven

Personalia

Adres

Factuurgegevens

Indien de factuurgegevens afwijken van de gegevens hierboven.

Opmerkingen

reCaptcha