Over de ASSwijzer

De ASSwijzer is een methode gericht op de ondersteuning van personen met ASS. De methode kan worden gebruikt door gedragsdeskundigen, dan wel autismedeskundigen. De ASSwijzer denkt niet in standaardoplossingen, maar biedt een kader om op zoek te gaan naar unieke oplossingen. Hiertoe wordt een bepaalde systematiek gevolgd. Ze geeft handvatten aan de hulpverlener om een ondersteuningsstijl te zoeken passend bij die ene persoon. De systematiek van de methode zorgt ervoor dat de keuzes die de deskundige maakt navolgbaar en overdraagbaar zijn.

Hoewel de methode ontwikkeld is in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is de methode te gebruiken bij iedereen bij wie sprake is van een autisme spectrum stoornis. De methode is een manier van analyseren en bestaat uit stappen die richting geven aan het denken van de professional. De concrete invulling is afhankelijk van voor wie je de methode gebruikt. Er wordt altijd aangesloten bij die ene persoon. Daardoor is de methode bruikbaar gebleken bij personen met ASS ongeacht leeftijd of verstandelijk functioneren.

De uitgangspunten die de ASSwijzer hanteert, zijn:

  • aansluiten bij dat ene individu
  • op zoek naar unieke oplossingen
  • afstemmen op het systeem

Deze zijn niet uniek. Wel is gebleken dat de manier waarop informatie wordt gewogen en invulling wordt gegeven aan de ondersteuning van iemand met ASS met behulp van de ASSwijzer echt anders is. Mensen die geschoold zijn in de methode omschrijven de methode als verrassend en vernieuwend.