Trainingen & Workshops

Over het gebruik van de ASSwijzer worden verschillende trainingen en workshops gegeven.
Hieronder staan alle trainingen die we momenteel aanbieden:

Consultatie is mogelijk bij een zorginhoudelijk vraagstuk binnen een zorgorganisatie. Bij de consultatie wordt het denkkader en de stappen van de ASSwijzer toegepast op een concrete vraag over een persoon met au...

1 deelnemers 16 - 20 uur, exclusief reistijd Inschrijven

  De 1-daagse training is een eerste kennismaking met de ASSwijzer. Aan de hand van beeldmateriaal wordt stap voor stap de ASSwijzer uitgelegd. Er wordt geoefend met toepassing van de ASSwijzer op basis van het...

De 2-daagse training is een vervolg op de 1daagse training. De 1-daagse training is daarmee een voorwaarde voor deelname. Tevens is het mogelijk de 2-daagse te gebruiken als opfriscursus mocht je in het verleden de t...

10-15 deelnemers 2 dagen training, uitwerking ASSwijzer aan de hand van eigen casus, bestudering literatuur Inschrijven

De ASSwijzer leren gebruiken vraagt training en oefening. Het is een kwestie van doen en ervaren. Daarom staat tijdens de driedaagse training je eigen casus centraal. Gedurende de training worden alle stappen van de ...

10 - 15 deelnemers 3 dagen training, uitwerking eigen casus tbv dag 2 en 3 Inschrijven

Op vraag kan ook gekozen worden voor groepssupervisie Op basis van individuele leervragen die betrekking hebben op het gebruik van de ASSwijzer wordt een traject afgesproken met één van de ontwikkelaar...