online training ASSwijzer - practitioner

De opleiding tot ASSwijzer-practitioner is bedoeld voor gz-psychologen, orthopedagogen en andere behandelaars van mensen met ASS. Doel van de opleiding is de ASSwijzer ten volle leren benutten. HIervoor is het nodig om stap voor stap alle aspecten van de ASSwijzer je eigen te maken en toe te passen in de praktijk.  Om ASSwijzer-practitioner te kunnen worden moet je de basistraining hebben gevolgd.

 Tijdens de training ga je aan de slag met:

  • Het toepassen van de stappen die binnen de ASSwijzer onderscheiden worden
  • Het toepassen van het beeld van de ‘overlopende emmer’
  • Ontdekken en analyseren wat de eigen ordening is van een client
  • Beschrijven en analyseren wat de geboden ordening is
  • Hoe je op basis van systematische analyse komt tot een advies ten aanzien van de ordening die geboden kan worden
  • Hoe je de methode kunt overdragen aan teams
  • Je eigen creativiteit inzetten om te komen tot unieke oplossingen

De scholing bestaat uit twee dagdelen welke vooralsnog online plaatsvinden in een groep van maximaal 5 personen. Daarna zul je onder supervisie het geleerde moeten gaan toepassen bij eigen clienten. Uiteindelijk moet je voor minimaal twee casus de ASSwijzer hebben uitgewerkt en succesvol geimplementeerd. Het traject wordt afgesloten met een terugkomdag waarbij iedereen zijn eigen casus presenteert en voldoende ruimte is om de vragen die er nog liggen met elkaar te bespreken. De concrete invulling van deze dag is daarmee altijd op maat. 

Bij opgave voor de scholing zul je namen ontvangen van supervisoren die je kunt vragen om je te begeleiden bij de uitwerking van de casus. De terugkomdag wordt een jaar na de gegeven scholing gepland.

Succesvol afronden van de scholling en supervisie betekent dat je bevoegd bent om de officiële hulpformulieren te gebruiken (licentie voor persoonlijk gebruik) én dat je in staat bent om teams te scholen in de basisprincipes van de ASSwijzer. Hierdoor ben je in staat om de ASSwijzer te implementeren op diverse plekken. 

 

Kosten: 1000 euro voor de twee trainingsdagen en de terugkomdag (vooralsnog online en dagdelen van 4 uur). Daarbij komen dan nog extra kosten voor supervisie (minimaal 5 bijeenkomsten) welke de deelnemer zelf moet plannen en organiseren. 

Data: Nog niet gepland, bij voldoende aanmeldingen worden nieuwe data gepland.

Voorwaarde voor deelname is afronding van de basistraining

 

Inschrijven

Personalia

Adres

Factuurgegevens

Indien de factuurgegevens afwijken van de gegevens hierboven.

Opmerkingen

reCaptcha