Consultatie: ASSwijzer op maat

Consultatie is mogelijk bij een zorginhoudelijk vraagstuk binnen een zorgorganisatie. Bij de consultatie wordt het denkkader en de stappen van de ASSwijzer toegepast op een concrete vraag over een persoon met autisme.

Voorwaarde van de consultatie:

 • de vraag is helder in kaart gebracht  
 • het dossier is op orde
 • een persoon die de afspraken coördineert

 

Stappen binnen een consultatie:

 • inzage in het dossier
 • schriftelijke vragen voor ouders, begeleiders, dagbesteding
 • analyse van de antwoorden
 • telefonisch onderhoud met de gedragswetenschapper
 • bezoek aan locaties (eenmalig) 
  • doorvragen op basis van de eerder gegeven schriftelijke antwoorden
  • ontmoeting met de cliënt
  • evt. bekijken van videobeelden, rapportages
 • op basis van alle informatie invullen van het hulpformulier van de ASSwijzer: de emmer
 • bespreking van het advies met belanghebbenden

Kosten:

€ 2000,00 exclusief reistijd/reiskosten eventuele overnachting

Inschrijven

Personalia

Adres

Factuurgegevens

Indien de factuurgegevens afwijken van de gegevens hierboven.

Opmerkingen

reCaptcha