2-daagse training ASSwijzer

De 2-daagse training is een vervolg op de 1daagse training. De 1-daagse training is daarmee een voorwaarde voor deelname. Tevens is het mogelijk de 2-daagse te gebruiken als opfriscursus mocht je in het verleden de training hebben gevolgd maar onvoldoende de gelegenheid hebben gehad te oefenen met wat je hebt geleerd.

Gedurende de 2-daagse training leer je de ASSwijzer (weer) toepassen bij een eigen casus. Alle alle stappen van de methode worden systematisch doorlopen. Het resultaat van de training is een uitgewerkte ASSwijzer, inclusief advisering voor een eigen cliënt.

 Tijdens de training ga je aan de slag met:

  • Het toepassen van de stappen die binnen de ASSwijzer onderscheiden worden
  • Het toepassen van het beeld van de ‘overlopende emmer’
  • Ontdekken en analyseren wat de eigen ordening is van een client
  • Beschrijven en analyseren wat de geboden ordening is
  • Hoe je op basis van systematische analyse komt tot een advies ten aanzien van de ordening die geboden kan worden
  • Hoe je de methode kunt overdragen aan teams
  • Je eigen creativiteit inzetten om te komen tot unieke oplossingen

Na afronding van de training ben je bekwaam in het gebruik van de methode. Daarna is het een kwestie van doen.

Succesvol afronden van de training betekent dat je bevoegd bent om de officiële hulpformulieren te gebruiken (licentie voor persoonlijk gebruik). Mocht je willen dat deze formulieren ook te gebruiken zijn door collegae, anderen werkzaam binnen dezelfde stichting dan kun je een licentie voor algemeen gebruik aanschaffen (250 euro).

Kosten: 600 euro

Data: 15 april en 20 mei 2019

Adres: Your Meeting, Dr. van Wiechenweg 14, 8025 BZ, Zwolle

Tijd: 9.30 uur tot 16.00 uur

Inschrijven

Personalia

Adres

Factuurgegevens

Indien de factuurgegevens afwijken van de gegevens hierboven.

Opmerkingen